Fastighetsförvaltning

Heltäckande fastighetsförvaltning i Göteborg

Vårt vanligaste uppdrag som förvaltare är att vi tar ett helhetsansvar för förvaltningen av en fastighet. Det kan vara ett hyresfastighet, en bostadsrättsförening eller en kommersiell lokal. Vi tar då hand om all förvaltning, både den tekniska, ekonomiska och administrativa.

På den här sidan går vi lite kort igenom vad de olika typerna av förvaltning innebär. Du är självklart alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller vill boka tid för ett möte.

Teknisk förvaltning

Med teknisk förvaltning avses den fysiska delen av fastighetsförmedlingen. Som tekniska förvaltare ser vi till att hela fastigheten, det vill säga alla byggnader och all tomtmark som grönområden, gångstigar och parkeringar är i fullgott skick. Maskinell utrustning inspekteras och underhålls löpande, samt så klart även el och VVS.

I den tekniska förvaltningen ingår att vi är tillgängliga dygnet runt om något akut skulle inträffa. Samtidigt är en stor del av det tekniska arbetet med en fastighet förebyggande, just för att undvika akuta tillbud.

Ekonomisk och administrativ förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen av en fastighet innefattar bland annat budgetering, bokföring, bokslut och rapportering, kort sagt allt som har med föreningens ekonomi att göra. Den administrativa förvaltningen kan sägas vara en del av den ekonomiska förvaltningen och handlar ofta om att sköta kontakterna med hyresgäster eller föreningsmedlemmar, förhandla om hyror, skicka ut avier och gå ut med allmän information.

En stor fördel med att ha en förvaltare som tar hand om både den tekniska och den ekonomiska förvaltningen är att det blir lättare att göra upp budgetar för framtida underhåll och liknande. Det förenklade samspelet mellan teknik- och ekonomiförvaltning är också anledningen till att de flesta fastighetsägare väljer denna lösning.

fastighetsförvaltning göteborg bostadsområde

Professionell fastighetsförvaltning